Sponsoreille (organisaatiot)

Nyt teillä ja organisaatiollanne on ainutlaatuinen tilaisuus osallistua kulttuurin ja terveydenhuollon tukemiseen konkreettisessa muodossa. Hyvinkäälle valmistuu vuoden 2018 aikana kaupungin ja HUS-kuntayhtymän yhteistyönä sairaalan uudisrakennus, johon on laadittu syksyn 2015 aikana kattava taidesuunnitelma.

Keräämme julkisen rahoituksen rinnalle sponsoritukea taidesuunnitelman toteutusta varten. Toivomme, että hanke kiinnostaa teitä ja haluatte omalta osaltanne olla tekemässä sairaalasta ympäristöä, jossa potilaat, heidän omaisensa ja raskasta työtä tekevä henkilökunta saisivat mahdollisimman laadukkaat ja virikkeelliset puitteet.

Taidesuunnitelma perustuu Hyvinkään seitsemään hiljaiseen alueeseen, jotka määriteltiin vuoden 2001 meluselvityksen pohjalta, ensimmäisenä Suomessa. Hiljaisiin alueisiin sisältyy luonnonsuojelualueita, jotka edustavat eri maisematyyppejä: suot, lehdot, lintuvedet ja harjut. Nämä maisemat kasvistoineen, eläimistöineen ja värityksineen ovat teosten sisällöllinen lähtökohta.

Taide uudessa sairaalassa ei tule ilmenemään vain perinteisinä maalauksina, vaan mukana tulee olemaan teoksia, jotka stimuloivat kaikkia aisteja: ääni- ja sanataidetta, liikkuvaa kuvaa, osallistavaa, kosketeltavaa ja toiminnallista taidetta.

Toivottavasti pidätte hankettamme tärkeänä ja haluatte olla tekemässä kanssamme Hyvinkäälle nykyaikaista potilaiden, heidän omaistensa ja sairaalan henkilökunnan tarpeisiin perustuvaa ympäristöä, jossa taiteella on vahva merkitys.

Sairaalan uudisrakennus >>

Taidesuunnitelma >>

Liity sponsoriksi (organisaatiot) >>

Päivitetty 10.6.2016 Tulosta