Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luototus on tarkoitettu Hyvinkäällä vakinaisesti asuville pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla eri syistä, esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi, ei ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa.

Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää, että luoton saaja kykenee tuloistaan maksamaan luoton kuukausittaiset lyhennykset ja korot. Päätöstä tehtäessä huomioidaan kaikki velat ja vastuut, myös ulosotossa olevat velat, vaikka hakemus hetkellä ei tuloista olisikaan ulosmittausta.

Toimeentulotuen saajalla saattaa olla edellytyksiä sosiaalisen luototuksen saamiseen joissakin erityistapauksissa. Tällöinkin sosiaalisen luoton hakeminen käynnistyy talous- ja velkaneuvonnasta.

Jos hakija tuloistaan kohtuullisessa ajassa pystyy säästämään hankintoihin tarvittavan summan tai tekee hankinnat vähitellen tai jos saa lainaa luottojen järjestelemiseen ja selviytyy niistä tuloillaan, ei sosiaalista luottoa myönnetä. Pääsääntöisesti sosiaalista luottoa ei myönnetä yritystoimintaan eikä henkilölle, jolla on voimassaoleva yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelma.

Luoton tarkoitus

Sosiaalista luototusta voidaan myöntää henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä tukeviin tarkoituksiin mm.

  • kohtuullisen kodin hankintoihin
  • kohtuullisiin pienehköihin asunnon muutostöihin
  • työn edellyttämän auton tai työvälineiden ostamiseen
  • osamaksurästeihin, vuokravelkoihin ja muiden pienehköjen velkojen järjestämiseen
  • muihin menoihin, jotka auttavat hakijaa selviytymään itsenäisesti

Hakijan tulee hakemuksessa perustella, miten luotto tukee hänen itsenäistä selviytymistään.

Luoton määrä ja korko

Luoton määrä on enintään 10 000 €. Luoton määrästä päätettäessä arvioidaan hakijan kyky maksaa luotto takaisin. Luotosta peritään 12 kuukauden EURIBOR -viitekorko ilman asiakaskohtaista marginaalia. Korko peritään kuukausierien yhteydessä laskettuna eräpäivänä jäljellä olevan lainapääoman mukaan. Koron tarkistus tapahtuu 12 kuukauden välein. Sosiaalisesta luotosta ei peritä toimitusmaksua eikä järjestelypalkkiota.

Luoton takaisinmaksuehdot

Takaisinmaksuehdot sovitaan luotonsaajan kanssa hänen todellisen maksukykynsä mukaan. Luoton takaisinmaksuaika on enimmillään viisi vuotta. Kuukausittainen takaisinmaksuerä on vähintään 20 €. Luotosta tehdään velkakirja, jossa sovitaan takaisinmaksuehdot. Takaisinmaksuaikana sosiaalisen luoton saaja voi hakea muutosta takaisinmaksuehtoihinsa, jos hänen taloudellisessa tilanteessa tapahtuu muutoksia. Luoton takaisinmaksun hoitamatta jättäminen ilman hyväksyttävää syytä johtaa perimistoimiin.

Sosiaalisen luoton hakeminen

Sosiaalista luottoa voi hakea Hyvinkään kaupungin talous- ja velkaneuvojien avustuksella. Hakija voi täyttää hakemuksen luotosta itse tai yhdessä kaupungin kaupungin talous velkaneuvojan kanssa. Hakemuksessa on perusteltava luoton tarve ja selvitettävä luoton kohde sekä arvioitava, kuinka luotto auttaa hakijan taloudenhallintaa ja itsenäistä selviytymistä.

Lisätietoja:

velkaneuvonta@hyvinkaa.fi

Puhelinaika
ma-pe klo 9.30-10.30

Elina Lindgren
p. 040 701 4859

Jenni Lindfors 
p. 040 583 2079

 

 

Päivitetty 28.11.2017 Tulosta

Sosiaalinen luototus

Riitta Miettunen
P. 019 459 3071

 

 Linkki kaupungin etusivulle

LANGUAGE 
In English
По-русски

  

Lähetä e-kortti

 

 

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
PL 46 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
sosiaalijaterveys@hyvinkaa.fi
Avoinna:
ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15
   
Kartta Villatehtaan alueesta
  
Kaupungin sähköpostiosoitteet:

etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

  

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:
OVT-tunnus   003701258660
verkkolaskuosoite 003701258660
operaattori OpusCapita Group Oy
(välittäjän tunnus 003710948874)
Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0
  

SEURAA MEITÄ SOMESSA