Ympäristöluvan raukeaminen/ Rudus Oy, Astrakan

YMPÄRISTÖLUVAN RAUKEAMINEN / RUDUS OY, ASTRAKANIN TUOTANTOALUE

Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunta on 31.3.2011 (§ 23) myöntänyt Rudus Oy:lle ympäristönsuojelulain mukaisen toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan soran murskaamiseen Astrakanin tuotantoalueella kiinteistöllä Hinkalonsora (106-405-1-649). Alueelle myönnetty maa-ainesten ottolupa päättyy 30.11.2017. Alue on jälkihoidettu ottoluvan mukaisesti ja toiminta on päättynyt.

Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunta on 2.11.2017 (§ 77) päättänyt, että Astrakanin alueelle myönnetty ympäristölupa raukeaa, koska Rudus Oy on 29.9.2017 toimittanut ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallisen ilmoituksen murskaustoiminnan päättymisestä. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaan luvan myöntänyt viranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 9.11.2017.

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta 11.12.2017 mennessä Vaasan hallinto-oikeu­delta. Valituskirjelmä osoitetaan ja toimitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, osoite PL 204, 65101 VAASA tai sähköpostiosoitteella vaasa.hao@oikeus.fi

Nähtävillä oleminen

Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 9.11. – 11.12.2017 Hyvinkään kaupungin tekniikka- ja ympäristökeskuksen asiakaspalvelupisteessä, Suutarinkatu 2 D, 3. krs. keskuksen aukioloaikoina sekä osoitteessa: www.hyvinkaa.fi/ hallinto ja kaupunkitieto/esityslistat ja pöytäkirjat.

Lisätietoja antaa

 

Hyvinkäällä 7.11.2017
Ympäristölautakunta

 

 

 

Päivitetty 8.11.2017 Tulosta

 Linkki kaupungin etusivulle

LANGUAGE 
In English
По-русски

  

Lähetä e-kortti

 

 

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
hyvinkaa@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

OVT-tunnus   003701258660

verkkolaskuosoite 003701258660

operaattori OpusCapita Group Oy

(välittäjän tunnus 003710948874)

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0