NOTE -hanke

Nuorille Otetta Elämään (NOTE-hanke on Hyvinkään nuorisopalveluiden hallinnoima ja Aluehallintoviraston rahoittama nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävä hanke, joka toteutetaan 1.10.2017-31.7.2018 välisenä aikana. Hankkeen toteuttamisesta vastaavat hankepäällikkö Mikko Turunen ja palveluohjaaja Maija Hietala. NOTE-hankkeessa on tarkoituksena luoda käytännön toiminnalla, tapahtumilla, tempauksilla, retkillä jne., nuorille onnistumisen kokemuksia, mielekästä tekemistä ja samalla tarjota eväitä tulevaisuuden haasteita varten. Hankkeen aikana järjestetään myös koulutuksia nuorten kanssa toimiville tahoille.  

 

NOTE-hankkeen tavoitteet nousevat vahvasti nuorten aikuisten havaituista tarpeista sekä siitä työstä, mitä Hyvinkäällä ja laajemminkin Keski-Uudellamaalla tehdään heidän hyväkseen – ja mitä ei tehdä. NOTE-hanke on itsenäistä jatkoa 08/2017 päättyneelle SoVa-hankkeelle. Erona näissä kahdessa on kuitenkin se, että NOTE-hankkeessa korostetaan entistä enemmän ennaltaehkäisevän ja varhaisen puuttumisen työotetta, kun taas SoVa-hankkeessa huomio oli vahvasti korjaavassa työssä. Kentältä saadun palautteen perusteella Hyvinkään alueella on tilausta nimenomaan juuri ehkäisevälle työlle ja hiljaiseen oirehdintaan puuttumiselle mm. opiskelijoiden keskuudessa. Olemassa olevien toimijoiden resurssit nimittäin kuluvat vahvasti ”tulipalojen” sammuttamiseen, kun taas NOTE-hankkeessa pyritään ehkäisemään uusien palojen syttymistä. 

 

Näin ollen NOTE-hankkeen keskeisenä tavoitteena on 

 1.  15-29-vuotiaiden sosiaalinen vahvistaminen poikkisektorisella ja moniammatillisella ryhmä- ja yksilötoiminnalla kulttuuria, liikuntaa, luovuutta, yrittäjyyttä ja itsensä työllistämistä sekä pelillisyyttä hyödyntävin – menetelmin  

 2.  työntekijöiden välisen yhteistyön edistäminen ja heidän ammatillisen kasvunsa tukeminen 

 3.  nuorten palvelujärjestelmän näkyväksi tekeminen ja kehittäminen. 

 

Tavoite 1 on NOTE-hankkeen päätavoite, jota tavoitteet 2-3 tukevat. Kohderyhmän alaikärajaksi tuli 15 vuotta siksi, että peruskoulun loppumetreillä ja 2. asteelle siirtymisen kynnyksellä on tärkeää ottaa koppia paitsi niistä nuorista, joiden elämänsuunta on selvästi hukassa, myös niistä, joiden asiat voivat päällisin puolin olla kunnossa, mutta pinnan alla kuitenkin kuohuu.  

 

Nuorten syrjäytymisen vastaista työtä tehdään NOTE-hankkeessa kolmen päästrategian avulla: 

 1.  Töitä tehdään ensisijaisesti nuorten parissa, kanssa ja hyväksi. 

 2.  Samalla tuetaan nuorten hyväksi toimivien työntekijöiden ammatillista itsereflektointia ja kasvua. 

 3.  Lisäksi tehdään näkyväksi ja kehitetään palvelujärjestelmää. 

 

Strategioista ensimmäinen on ehdottomasti tärkein, jota kaksi muuta tukevat nimenomaan sitä kautta, että mitä osaavampi, läpinäkyvämpi ja dynaamisempi alueen palvelujärjestelmä on, sitä paremmin se pystyy tukemaan nuoria. 

Mikäli kiinnostuit hankkeesta ja haluat siitä lisätietoa ota rohkeasti yhteyttä! 

 

Mikko Turunen 

Hankepäällikkö 

040-7687025 

mikko.turunen@hyvinkaa.fi 

 

Maija Hietala 

Palveluohjaaja 

040-8221873 

maija.hietala@hyvinkaa.fi 

 
Päivitetty 13.10.2017 Tulosta

 Linkki kaupungin etusivulle

LANGUAGE 
In English
По-русски

  

Lähetä e-kortti

 

 

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0