Neuvontanumero asiakkaille

p. 019 459 2625

ma-to 9-15, pe 9-12

Numerossa on takaisinsoittopalvelu. 

Puhelimitse valintaa ei voi tehdä.

Vastaanottopalvelujen valintaportaali

Suun terveydenhuollon valinnat

mukana hallituksen kärkihankkeessa

Hoitaja- ja lääkärivastaanottopalveluiden usein kysytyt kysymykset 

 

Mikä on Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilu?

Keski-Uudenmaan kuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) valinnanvapauskokeilun tavoitteena on kerätä tietoa, käytäntöjä ja kokemuksia uusista toimintatavoista sote-uudistusta varten.

Valinnanvapauden kokeiluja on Suomessa meneillään viidellä eri alueella.  Kaikissa kokeiluissa painotetaan hieman eri asioita.

Keski-Uudenmaan kokeilussa keskitytään kolmeen asiaan:

Yleislääkäri- ja hoitajavastaanottopalvelujen valinnanvapaus avataan kuntalaisille.

 • Kuntalainen voi valita palveluntuottajaksi hyväksyttyjen joukosta yhden palveluntuottajan toimipisteen, jonka asiakkaaksi hän ilmoittautuu.
 • Kuntalainen valitsee palveluntuottajan, ei lääkäriä tai hoitotapaa.
 • Valintamahdollisuus on avautunut 19.5. ja se on avoin kaikille kokeilukuntien asukkaille.
 • Jos kuntalainen tarvitsee yleislääkäritasoisten vastaanottopalvelujen lisäksi muita palveluita, hänet ohjataan julkiselle terveysasemalle, tai hän voi halutessaan käyttää myös yksityisiä palveluja omalla kustannuksellaan kuten tähänkin asti.
 • Lähetteet erikoissairaanhoitoon tehdään kuten ennenkin.
 • 112 palvelee kuten tähänkin asti.
 • Ne kuntalaiset, jotka eivät valitse, pysyvät nykyisten palveluidensa piirissä.
 • Valintaa voi vaihtaa kuuden (6) kuukauden välein, tai painavasta syystä aiemminkin.
 • Kuuden (6) kuukauden jälkeen valinta on voimassa kokeilun loppuun saakka ellei asiakas halua vaihtaa uudelleen tai palata takaisin terveyskeskukseen.
 • Palveluntuottajia voi valita vain yhden kerrallaan. 

Paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden henkilökohtaisen budjetin kokeilu rajatulle asiakasjoukolle.

 • Asiakkaat valitaan mukaan henkilökohtaisesti, ja heidän kanssaan käydään yhdessä läpi toimintatavat kokeilun aikana, jotta kokeilu on heille tarkoituksenmukainen.

 • Tämä kokeilu käynnistyy syksyllä 2017, ja siitä tiedotetaan lisää lähempänä aloitusajankohtaa.

Suun terveydenhuollon palveluntuottajan suoran valinnan kokeilu

 • Kokeilun tavoitteena on suun terveydenhuollon palveluiden tuottaminen nykyistä asiakaslähtöisemmin, laadukkaammin, tehokkaammin sekä paremmalla vaikuttavuudella valinnanvapautta toteuttaen. 
 • Asiakkaat pääsevät tekemään ensimmäisiä valintoja alustavan aikataulun mukaan vuoden 2017 loppupuolella.
 • Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilun suun terveydenhuollon suoran valinnan kokeilu alkaa syksyllä 2017, ja siitä tiedotetaan lisää lähempänä ajankohtaa.

Mitä asiakkaan valinnanvapauden piiriin kuuluu vastaanottopalveluiden kokeilussa:

Valinnanvapauden piiriin kuuluu:

 • Sairaan- tai terveydenhoitajan vastaanotto (sisältäen kiirevastaanoton)
 • Yleislääkärin vastaanotto (sisältäen kiirevastaanoton)
 • Yleislääkäritasoiset laboratorio- ja kuvantamispalvelut

Valinnanvapauden piiriin ei kuulu:

 • Erikoissairaanhoito
 • Hoitotarvikejakelu
 • Kuntoutussuunnitelmat ja -palvelut
 • Kotisairaanhoidon lääkäripalvelut
 • Neuvolat
 • Opiskelu- ja kouluterveydenhuolto
 • Päivystys
 • Seulonnat, rokotekampanjat

Kuinka kauan kokeilu kestää?

Kokeilu kestää vuoden 2018 loppuun asti.

Kokeiluun osallistuminen

Kuka saa valita?

 • Valinnanvapauskokeilu koskee kaikkia kokeilussa mukana olevien kuntien asukkaita. Kokeilussa mukana olevat kunnat ovat Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi, Hyvinkää, Tuusula ja Järvenpää.
 • Valintaa tehdessä tulee antaa suostumus tietojen luovuttamiseen palveluntuottajalle Kanta-arkistosta.

Asun vanhainkodissa/hoivakodissa. Saanko minä valita?

 • Yleislääkäri- ja hoitajavastaanottojen valinnanvapaus ei tässä vaiheessa koske laitoshoidon ja hoivakotien asiakkaita, jos heidän palvelupakettiinsa jo kuuluvat lääkäripalvelut.

Olen kotisairaanhoidon asiakas. Voinko valita terveyskeskuksen sijaan yksityisen palveluntuottajan?

 • Kotisairaanhoito ei kuulu tässä vaiheessa valinnanvapauskokeilun piiriin. 

Voinko valita alaikäisen lapseni puolesta?

 • Aivan kokeilun alussa puolesta asiointi –valtuutus ei vielä ole käytössä valintaportaalissa. Toiminnallisuus pyritään saamaan käyttöön mahdollisimman pian.
 • Lapsen puolesta valinnan voi tehdä terveyskeskusten potilastoimistoissa, kunnan palvelupisteessä tai palveluntuottajan toimipisteessä. Mukaan huoltaja tarvitsee oman henkilötodistuksen ja lapsen Kela-kortin.
 • Lapsen ei tarvitse olla mukana kun huoltaja tekee valinnan.

Minulla on turvakielto, voinko osallistua kokeiluun?

 • Kyllä voit, mutta silloin valinta pitää käydä tekemässä kunnan terveyskeskuksessa tai -palvelupisteessä.

Kuinka moni voi osallistua kokeiluun?

 • Kokeiluun osallistuvien määrää voi kokeilun aikana rajoittaa sekä palveluntuottajien kapasiteetti että käytettävissä oleva valtionavustuksen määrä. 

Valinnan tekeminen

Milloin saan valita?

 • Saat valita heti kokeilun alkaessa 19.5.2017
 • Jotta voit valita, tarvitset joko matkapuhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen.
 • Asiakkuutesi siirtyy uudelle palveluntuottajalle viiden (5) päivän kuluessa valinnasta. Saat valinnan vahvistumisesta tekstiviestin tai sähköpostin riippuen siitä kumman vaihtoehdon olet valinnut.
 • Palveluntarjoajaa voit vaihtaa halutessasi kuuden (6) kuukauden välein. Kokeiluun osallistujilta toivotaan aktiivisuutta valintojen teossa heti kokeilun alusta alkaen. 

Miten voin tehdä valinnan?

 • Voit valita palveluntuottajan joko sähköisesti valintaportaalin kautta tai käymällä palveluntuottajan toimipisteessä paikan päällä. Myös terveyskeskusten potilastoimistot ja kuntien palvelupisteet auttavat valinnan tekemisessä.
 • Valintaa varten tarvitset matkapuhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen.
 • Puhelimitse valintaa ei voi tehdä.

Mistä tiedän, minkä palveluntuottajan voin valita?

 • Valintakokeilussa mukana olevat palveluntuottajat ja heidän ajantasaiset yhteystietonsa löytyvät valintaportaalista.

Onko pakko valita?

 • Ei ole. Jokainen on oman nykyisen terveysasemansa asiakas, kunnes valitsee toisin.

Miten voin valita uudelleen, kun ensimmäisestä valinnasta on kulunut kuusi (6) kuukautta?

 • Voit valita portaalissa jonkun toisen palveluntuottajan tai oman kuntasi terveysaseman kirjautumalla sinne pankkitunnuksilla.
 • Voit käydä tekemässä uuden valinnan valitsemasi palveluntuottajan luona tai kunnan terveyskeskuksen palvelupisteessä.

Pitääkö palveluntuottajalta aikaa varatessa kertoa, että kuulun valinnanvapauskokeilun piiriin?

 • Kyllä. Tämä voi nopeuttaa ajanvaraukseen kuluvaa aikaa. Jokaisen asiakkaan esitiedot tarkistetaan käynnin yhteydessä.

Kuinka usein saa vaihtaa?

 • Palveluntarjoajaa voi halutessaan vaihtaa kuuden (6) kuukauden välein.

Mitä jos en enää muista, minkä palveluntuottajan olen valinnut?

 • Voit tarkistaa valitsemasi palveluntuottajan kirjautumalla valintaportaaliin. Voit myös kysyä asiaa miltä tahansa kokeiluun hyväksytyltä palveluntuottajalta tai kuntasi palvelupisteestä.

Voivatko perheenjäsenet tehdä toisistaan poikkeavia valintoja?

 • Kyllä. Kukin perheenjäsen voi halutessaan valita oman palveluntuottajansa. Valinnat eivät vaikuta toisiinsa.

Voinko tehdä valinnan lapsen puolesta?

 • Kokeilun alussa portaalissa ei valintaa voi tehdä lapsen puolesta.
 • Valinnan lapsen puolesta voi tehdä terveysaseman potilastoimistossa, kunnan palvelupisteessä tai palveluntuottajan luona. Huoltajan täytyy todistaa henkilöllisyytensä valintaa tehdessä ja mukana täytyy olla myös lapsen KELA-kortti.

Mitä jos lapsella on vakuutus?

 • Yksityisiä palveluntuottajia voi käyttää omalla kustannuksella tai vakuutuksen turvin kuten aikaisemminkin.

Voinko käyttää työterveyshuollon palveluita, jos olen mukana kokeilussa?

 • Työterveyspalvelut eivät muutu valinnanvapauskokeilun myötä.

Voinko halutessani käyttää muiden julkisten terveysasemien palveluita?

 • Voit. 1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki antaa kaikille mahdollisuuden valita minkä tahansa julkisen terveysaseman Manner-Suomen alueelta. Tällöin valinnan tekemisessä noudatetaan kuntien voimassa olevia ohjeita. Jos olet valinnut yksityisen palveluntuottajan valinnanvapauskokeilussa, et voi käyttää kiireettömissä tapauksissa muuta kuin valitsemasi palveluntuottajan vastaanottoa, jos kyse on yleislääkärin ja/tai sairaanhoitajan palveluista.

Voinko valita muiden valinnanvapauskokeilussa mukana olevien kuntien alueella toimivista palveluntuottajista?

 • Kyllä. Voit valita Keski-Uudenmaan kokeilussa mukana olevista yksityisistä palveluntuottajista kenet tahansa.

Voiko vaihdon tehdä, vaikka odottaisi keskussairaalasta erikoislääkärin aikaa ja tuloksia?

 • Voi tehdä.

Jos lääkäri on määrännyt laboratoriokokeita, voinko vaihtaa palveluntuottajaa ja näkeekö tämä uusi lääkäri tulokset?

 • Voit vaihtaa. Laboratoriotulokset näkyvät kaikille Kanta-arkistossa.

Mitä jos muutan kesken kokeilun kokeilukuntien ulkopuolelle, purkautuuko valinta?

 • Terveydenhuoltolaki sanoo, että muuton myötä valinta purkautuu automaattisesti.
 • Jos muutat kokeilukuntien sisällä, valinta ei purkaudu automaattisesti.

Voinko käyttää Kela-taksia mennäkseni valinnanvapauskokeilussa valitsemalleni palveluntuottajalle?

 • Kela korvaa matkan lähimmälle julkiselle terveysasemalle.

Palveluvalikoima

Saanko käyttää mitä tahansa yksityisen palveluntuottajan tuottamia palveluita julkisen asiakasmaksun hinnalla?

 • Et. Saat kokeiluun osallistuvilta palveluntuottajilta ainoastaan julkista terveydenhuoltoa vastaavat kokeiluun kuuluvat palvelut, eli sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanottopalvelut sekä yleistasoiset laboratorio- ja kuvantamispalvelut.

Onko valinnanvapauskokeilussa mukana olevilla palveluntuottajilla oma lääkäri -järjestelmää?

 • Mukana olevilla palveluntuottajilla ei ole varsinaista oma lääkäri -järjestelmää, mutta suurimmalla osalla on tietyt lääkärit, jotka hoitavat valinnanvapausasiakkaita. 
 • Lääkäreistä ja muista kunkin palveluntuottajan käytännöistä valinnanvapauskokeilussa saat parhaiten tietoa suoraan palveluntuottajilta.

Mistä saan tietoa minulle tarjottavista palveluista?

 • Tietoa kokeiluun kuuluvien palvelujen valikoimasta saat näiltä sivuilta, kuntien palvelupisteistä, terveyskeskusten potilastoimistoista tai kysymällä suoraan kokeilussa mukana olevien yksityisten palveluntuottajien henkilökunnalta.

Mistä saan muut julkiseen terveydenhuoltoon kuuluvat palvelut (esim. fysioterapia)?

 • Julkiseen terveydenhuoltoon kuuluvissa lisäpalveluissa (esim. fysioterapia, silmänpohjankuvaukset, vammaispalvelut) asiakas ohjataan eteenpäin julkiseen terveydenhuollon yksikköön yhteisten sääntöjen mukaisesti.

Mitä ovat lisäpalvelut?

 • Lisäpalveluja ovat esimerkiksi erikoislääkäreiden vastaanotot, tähystykset, rasituskokeet yms. Näihin ohjaamisesta saat tietoa palveluntuottajaltasi.

Kuka määrää, millä ehdoilla lisäpalveluihin pääsee?

 • Julkinen palveluntuottaja määrittelee ne kriteerit, milloin esim. tähystykseen, rasituskokeeseen tai lääkinnälliseen kuntoutukseen julkisessa terveydenhuollossa pääsee. Kriteerit ovat samat yksityiselle ja julkiselle palveluntuottajalle. Lääkärit noudattavat hoidossa valtakunnallista Käypä hoito -suositusta.

Saanko lisäpalveluita julkiselta puolelta, jos käyn yksityisellä lääkärillä valinnanvapauskokeilun ulkopuolella (vakuutus tai maksan itse)?

 • Kyllä ja ei. Jos kyse on erikoissairaanhoidon lähetteestä saat sen kuten ennenkin. Jos lisätutkimukset eivät ole linjassa julkisen puolen lähetekäytännön kanssa niissä voi käydä omalla kustannuksella yksityisellä lääkäriasemalla.

Miten menettelen niiden palvelujen kanssa, joihin ennen olen saanut lähetteen omalta terveysasemaltani (esim. verensokeri- tai kolesterolimittaukset), saanko lähetteen vastaavasti myös yksityiseltä palveluntuottajalta?

 • Kyllä, tavanomaiset laboratoriotutkimukset sisältyvät perusterveydenhuollon palveluihin. Lisäpalveluista saat tietoa palveluntuottajaltasi.

Kuuluuko Forsante-hoito valinnanvapauskokeilun piiriin?

 • Ei, Forsante-hoito ei jatku palveluntuottajallasi.

Miten hoidetaan influenssarokotteet?

 • Saat rokotteen terveyskeskuksesta kuten ennenkin.

Miten uusin reseptini?

 • Valitsemasi palveluntuottaja neuvoo sinua heidän käytännöistään reseptien uusimisesta. Kanta-arkiston kautta reseptejä ei voi enää uusia.

Hoitotarvikejakelu ei kuulu valinnanvapauden piiriin, miten saan hoitotarvikkeeni?

 • Vaikka valitsisit palveluntuottajan, saat hoitotarvikkeet normaalikäytännön mukaan julkiselta puolelta.

Mitä teen, jos tarvitsen palvelua, joka ei kuulu valinnanvapauden piiriin?

 • Menettele niin kuin aina aikaisemminkin. Saat lisätietoa vaihtoehdoista valitsemaltasi palveluntuottajalta. 

Asiakasmaksut

Jos valitsen yksityisen palveluntuottajan, joudunko maksamaan enemmän?

 • Et. Julkisen palvelun hinta on valintakokeilun asiakkaalle sama, oli sitten kyseessä yksityinen tai julkinen palveluntuottaja.

Kuka minua laskuttaa?

 • Valinnanvapausasiakkaana et maksa yksityisen palveluntuottajan luona mitään vaan laskun lähettää aina kunta jälkikäteen.

Kattavatko julkiset asiakasmaksut kaikki yksityiseltä saamani palvelut?

 • Asiakasmaksut kattavat ainoastaan kokeiluun sisältyvät julkiset palvelut. Asiakasmaksuun kuuluvista palveluista saat tiedon palveluntuottajalta.

Miten varmistun siitä, että saan tarvitsemani julkiset palvelut, enkä yllätyslaskua yksityiseltä jälkikäteen?

 • Yksityiset palveluntuottajat ovat velvollisia huolehtimaan sinusta asiakkaana ja kertomaan, mitkä palvelut ovat maksuttomia ja mitkä saat terveyskeskusmaksulla. Jos harkitset vastaavan palvelun ostamista suoraan yksityiseltä, palveluntuottajan on selkeästi kerrottava sinulle yksityisen palvelun hinta. Kunnat valvovat palveluntuottajien toimintaa.

Nousevatko kokeiluun osallistuvien asiakasmaksut?

 • Eivät nouse. Asiakasmaksut ovat samat kuin kuntien muilla julkisilla terveysasemilla noudatettavat asiakasmaksut.

Mihin maksan julkisten palveluiden käytöstä?

 • Kunta lähettää sinulle laskun käyntisi jälkeen. Laskutus toimii samalla tavalla kuin käyttäessäsi julkisen terveysaseman palveluita.

Hoitoon pääsy

Jos sairastun illalla tai viikonloppuna ja tarvitsen kiireellistä apua, mihin hakeudun?

 • Arkisin saat palvelun valitsemasi palveluntuottajan kiirevastaanotolta palveluntuottajan aukioloaikoina. Palveluntuottaja määrittää aukioloaikansa valinnanvapausasiakkaille itse. Muulloin hakeudut saman julkisen palvelun piiriin kuten tähänkin asti.
 • Jos kunnassasi on Akuutti-vastaanotto, voit mennä sinne hoidontarpeenarvioon palveluntuottajan ollessa suljettuna.
 • Iltaisin ja viikonloppuisin voit myös mennä hoidontarpeenarvioon Hyvinkään sairaalan yhteispäivystykseen.
 • 112 toimii kaikille kuntalaisille kuten ennenkin.

Jos tarvitsen lähetteen keskussairaalaan sairauteni vuoksi, voinko saada sen yksityiseltä palveluntuottajalta?

 • Kyllä. Voit saada lähetteen samalla tavalla kuin julkiseltakin terveysasemalta.

Voinko varata ajan kiireettömään hoitoon myös iltaisin tai viikonloppuna, jos yksityinen palveluntuottaja on auki?

 • Kyllä voit.

Onko yksityisellä palveluntuottajalla hoitoon pääsyn aikatakuuta?

 • Hoitotakuu ja hoitoon pääsyn määräajat ovat samat kaikille palveluntuottajille. Määräajat ovat samat kuin julkisella terveysasemalla. Arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana sinne on saatava välittömästi puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään. Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Hoitoon on terveyskeskuksessa päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa. 

Asiakastietojen käsittely

Jos valitsen yksityisen palveluntuottajan, onko heillä terveystietoni käytössään?

 • Kyllä. Kaikki kokeilussa mukana olevat palveluntuottajat käyttävät kansallista Kanta-arkistoa, johon asiakkaan tiedot kirjataan. Kanta-arkistossa näkyy asiakkaalle julkisen terveydenhuollon tekemät kirjaukset viimeisen kolmen vuoden ajalta. Tätä aikaisemmat tiedot saadaan tarvittaessa hoitavasta paikasta erillisen tietopyynnön kautta.
 • Kokeiluun osallistuminen edellyttää suostumusta Kanta-arkiston käyttöön.

Päätyvätkö paperiset potilastiedot uudelle palveluntuottajalle?

 • Potilastiedot päätyvät uudelle palveluntuottajalle pääsääntöisesti kansallisen potilastiedon arkiston Kanta-palvelun kautta. Pääset myös itse tarkastelemaan potilastietojasi Omakanta-palvelun kautta. Potilastietojen arkistointi laajenee vaiheittain, jolloin kaikki hoitotietosi eivät ole välttämättä nähtävissä Omakannassa. Jos mitään tietoja ei näy, se voi johtua myös siitä, että tietoja ei ole ehditty vielä hyväksyä ja/tai arkistoida terveydenhuollossa. Jos hoitotietoja ei näy Omakannassa kohtuullisen ajan kuluessa, vaikka olet asioinut palveluun jo liittyneessä yksikössä, voit pyytää lisätietoa sinua hoitaneesta terveydenhuollon yksiköstä. Näet palvelusta myös, onko tietoja siirretty toimintayksiköstä toiseen.

Voinko tarkistaa jostain, mitä minusta on potilasasiakirjaan kirjoitettu?

 • Kyllä. Voit pyytää potilasasiakirjatiedot siitä toimipisteestä, missä tiedot on kirjattu.

Saavatko muut ihmiset tietää, minkä terveysaseman olen valinnut?

 • Tiedot valinnoista ovat vain palvelun järjestäjällä sekä niillä palveluntuottajilla, jotka ovat tehneet sopimuksen osallistumisesta valinnanvapauskokeiluun.

Jos vaihdan yksityisen terveysaseman potilaaksi, voinko kieltää potilastietojeni näkymisen terveyskeskuksessa?

 • Et. Potilastietojen katsominen edellyttää kuitenkin aina hoitosuhdetta siihen asiakkaaseen, kenen tietoja katsotaan.

Voinko saada tiedon siitä, ketkä ovat katsoneet potilastietojani?

 • Kyllä, tietojen katselusta jää aina merkintä potilastietojärjestelmän sairauskertomuksen lokiin.

Voinko tarkistaa jostain, minkä palvelutuottajan olen valinnut?

 • Kyllä. Voit kirjautua uudelleen valintaportaaliin tarkastaaksesi palveluntuottajasi. Voit kysyä asiaa myös miltä tahansa kokeilun piirissä olevalta julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta.

Laadunvalvonnan mittaristo ja kapitaatiokorvaus

Millä perusteilla kapitaatiokorvaus on laskettu?

 • Yksityisten palveluntuottajien saama kapitaatiokorvaus on laskettu kuntien omien vuoden 2015 palvelukustannusten mukaan. Palveluntuottajan saama korvaus on esitetty taulukossa vuositasolla.
 • Palveluntuottajien saamaan kapitaatiokorvauksen bonus/sanktio -osuuteen vaikuttaa mm. asiakaskokemus, hyvinvointihyöty ja kustannustehokkuus.
 • Jokaiselle asiakkaalle tehdään listautuessa asiakaskohtainen korjauslaskenta, joka perustuu asiakkaan aiempaan palvelunkäyttöön. Runsas palvelujen käyttö nostaa palveluntuottajan saamaa kapitaatiokorvausta joitain prosentteja.

Miten palveluntuottajien laatua valvotaan?

 • Kunnat valvovat järjestäjän asemassa kokeilun aikana palveluntuottajien laatua.
 • Palveluntuottajien tuottamalle palvelulle on kehitetty yhteistyössä kuntien kanssa mittaristo, jonka avulla palveluntuottajien toimintaa verrataan sekä keskenään että kuntien omaan palveluntuotantoon.

Mittaristo sekä kapitaatiokorvaukset löytyvät täältä.

Palautteen antaminen

Jos olen tyytymätön hoitoon tai saamaani palveluun, mihin teen valituksen?

 • Ensisijaisesti ota yhteys hoitaneen yksikön potilasasiamieheen.

Mihin voin antaa palautetta valintakokeilun onnistumisesta?

 • Voit antaa palautetta valintaportaalissa, chatissä tai suoraan palveluntuottajalle.

 

Mikäli kysymykseesi ei ole vastattu tässä tai tarvitset yleisneuvontaa kokeiluun ja valinnan tekemiseen liittyen, nettisivuillamme www.keski-uudenmaansote.fi olevassa chatissä vastaamme arkisin pääsääntöisesti ma-pe klo. 10.00-14.00. Muina aikoina chattiin voi jättää viestin. Viesteihin pyrimme vastaamaan mahdollisimman pian.

Neuvontanumero asiakkaille

p. 019 459 2625

ma-to 9-15, pe 9-12

Numerossa on takaisinsoittopalvelu. 

Puhelimitse valintaa ei voi tehdä.

Vastaanottopalvelujen valintaportaali

Suun terveydenhuollon valinnat

mukana hallituksen kärkihankkeessa

 

Tule mukaan – valitsemalla vaikutat!

Päivitetty 6.4.2017 Tulosta

 
 

Yhteystiedot

Keski-Uudenmaan sote
Kankurinkatu 4 - 6, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@kuudensote.fi

 
Verkko-osoite ja tunnus:

OVT tunnus: 003728449694
Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy
Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Valtakunnallinen soteuudistus

Faktalehdet

http://alueuudistus.fi/faktalehdet