Asiakastyytyväisyystutkimus 2017

Tutustu tutkimuksen tuloksiin. 

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2017

Asiakastyytyväisyystutkimus tilattiin Taloustutkimus Oy:ltä, joka on tehnyt vastaavat tutkimukset myös vuosina 2014, 2015 ja 2016. Tämän vuoden tutkimuksessa mukana oli 18 vesilaitosta.

Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina 8.6. – 4.8.2017 välisenä aikana. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat kunkin vesilaitoksen toiminta-alueella asuvat 18- 74-vuotiaat.

Hyvinkään Vedellä on yli 8000 asiakaskiinteistöä ja vettä jaetaan noin 44 400 asukkaalle. Tutkimukseen osallistui 200 Hyvinkään Veden asiakasta. Haastateltavat valittiin satunnaispoiminnalla kohdealueella asuvien henkilöiden puhelinnumeroista.

Tutkimus jakaantui kolmeen pääluokkaan, jotka olivat

  • veden laatu
  • vesilaitoksen palvelut
  • veden jakelu ja viemäröinti

Kukin pääluokka koostui 6-7 kysymyksestä. Vastaajat arvioivat kysymyksiä kouluarvosana-asteikolla 4-10.

TULOKSET

Tässä kuvassa esitellään tutkimusken tuloksia numeroin
 
Veden laatu Hyvinkäällä on asiakastutkimuksen mukaan erittäin hyvä. Muutokset veden laadussa ovat olleet viime vuosina vähäisiä. Haluammekin panostaa laatuun ja tuottaa asiakkaillemme puhdasta ja laadukasta talousvettä.

Vesilaitoksen palvelut Hyvinkäällä ovat asiakastutkimuksen mukaan hyvällä tasolla. Asiakkaat kaipaavat kuitenkin lisää tietoa muun muassa vesihuoltopalveluiden hinnoittelun perusteista sekä poikkeustilanteista. Viestintää, tiedottamista ja asiakaspalvelua tuleekin kehittää.

Vedenjakelu ja viemäröinti toimivat Hyvinkäällä asiakastutkimuksen mukaan erinomaisesti.

Vaikka tutkimuksen tulokset osoittavat, että olemme onnistuneet toiminnassamme, haluamme silti jatkuvasti panostaa toiminnan kehittämiseen asiakkaidemme palvelun tehostamiseksi ympäristö huomioiden. Hyvinkään Vesi kokee, että esimerkiksi asiakasviestintään kannattaa panostaa aiempaa tehokkaammin. Nopea reagointi ja oikea-aikainen ja –sisältöinen viestintä on yksi onnistuneen vesihuoltopalvelun mittari.


 

Päivitetty 29.11.2017 Tulosta

HYVINKÄÄN VESI 
Kerkkolankatu 28,
05800 Hyvinkää 
PL 24, 05801 HYVINKÄÄ 
p. 019 459 11*

Avoinna:
ma-to 8-16, pe 8-15
Laskutus:
ma-pe 8-15

        

Laskutus:
040 155 4234
040 155 4233
040 721 6448

 

Liittymislaskutus:
040 721 6448

Työlaskutus:
040 721 6448

 

 

 

VESILAITOS, VARIKKO

Kerkkolankatu 28,
05800 Hyvinkää
Avoinna:
ma-to 8-16, pe 8-14

   

Sähköposti:
vesihuolto@hyvinkaa.fi
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

   

Opastekartta