Ympäristöhallinta

 

Hyvinkään kaupungin ympäristöasioiden hallinta

Hyvinkään kaupungin ympäristöhallintatyössä on pyritty tunnistamaan kaupungin merkittävimmät ympäristövaikutukset ja luomaan hallintakeinoja ympäristövaikutusten hallitsemiseksi ja pienentämiseksi. Tähän liittyen kaupunginvaltuusto on vahvistanut Hyvinkään kaupungin ympäristöpäämäärät 2013-2020 ja ympäristöohjelman 2013-2016.


Kaupungin ympäristöohjelmaan valitut aihe-alueet ovat 1. Kestävää kehitystä tukeva kaupunkirakenne, 2. Hyvä pohjaveden laatu ja määrä sekä hyvä pintavedenlaatu, 3. Tehokas energiankäyttö ja ilmastonsuojelu, 4. Ympäristömyönteiset asenteet ja toiminta, 5. Hyvä kaupunki-ilmanlaatu sekä 6. Liikenteen ympäristövaikutusten pienentäminen.


Kaupunginjohtaja on nimittänyt ympäristöhallintatyöryhmän kaupungin ympäristöhallintatyötä koordinoimaan. Työryhmässä on edustus kaupungin kaikilta toimialoilta ja ainakin ympäristövaikutusten kannalta merkittävimmiksi koetuista yksiköistä.


Vuosittain julkaistavassa ympäristöraportissa raportoidaan kaupunginvaltuustolle tehdyistä ympäristötoimista sekä energia- ja ilmastoasioista.


Hyvinkään kaupungin ympäristöohjelma 2013–2016
Hyvinkään kaupungin ympäristöpäämäärät 2013-2020

Hyvinkään ympäristöraportit:
Hyvinkään ympäristöraportti 2012
Hyvinkään ympäristöraportti 2013
Hyvinkään ympäristöraportti 2014
Hyvinkään ympäristöraportti 2015
Hyvinkään ympäristöraportti 2016

Markku Nieminen
Hyvinkään kaupunki
Ympäristökeskus
Suutarinkatu 2
p. 040 155 4244 
Markku.Nieminen@hyvinkaa.fi

Päivitetty 13.6.2017 Tulosta

 Linkki kaupungin etusivulle

 

  

Lähetä e-kortti

 

 

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 21 / Suutarinkatu 2 D
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
f.  019 459 4612
tekniikka@hyvinkaa.fi
ymparisto@hyvinkaa.fi

Kartta Renton alueesta

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ