Asukasyhdistykset ja kylätoiminta

Hyvinkäällä toimii useita asukas- ja kyläyhdistyksiä, joiden toimintaan jokainen voi osallistua. Yhdistysten toiminta vaihtelee asukkaiden mielenkiinnon mukaan.

Yhdistysten kotisivuja:

Yhdistysten yhteystietoja:

Kyläasiat

Hyvinkään kylät kartalla

Kyläasiain neuvottelukunta

Kaupunginhallituksen nimeämä Hyvinkään kyläasiain neuvottelukunta toimii keskustaajaman ulkopuolisten kylien yhteistyöelimenä suhteessa kaupunkiorganisaatioon. Sen tehtävänä on yhteen sovittaa kaupungin tavoitteita ja kylien kehittämiseen liittyviä kysymyksiä, toimia lausunnon antajana ja keskustelufoorumina. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja ja jäseninä on viisi kaupunginhallituksen nimeämää luottamushenkilöä sekä kylien yhdistysten nimeämät edustajat.

Kyläasiain neuvottelukunnan muistiot

Hyvinkään kylien kehittämistoiveiden kartoitus

Hyvinkään kyläasiain neuvottelukunta laati "Hyvinkään kylien kehittämistoimien kartoituksen", jossa kyliä pyydettiin kartoittamaan merkittävimmät kehittämistoiveensa ja samalla neuvottelukunnassa mietittiin mikä voisi olla työnjako kylien, kaupungin ja muiden toimijoiden välillä toimenpiteiden toteuttamiseksi. Merkittävimmiksi asioiksi nousivat kyläkoulut, joista kaupunki päättää sekä liikenneasiat, jotka ovat kyläalueilla pääsääntöisesti Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulla.

Hyvinkään kylien kehittämistoiveiden kartoitus

Tontit

Tietoa Hyvinkäällä myytävistä tonteista.

Neuvottelukunnan sihteerinä ja yhdyshenkilönä toimii:

Markku Nieminen
Hyvinkään kaupunki
Ympäristökeskus
Suutarinkatu 2
p. 040 155 4244 
Markku.Nieminen@hyvinkaa.fi

Päivitetty 8.3.2016 Tulosta

 Linkki kaupungin etusivulle

LANGUAGE 
In English
По-русски

  

Lähetä e-kortti

 

 

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 21 / Suutarinkatu 2 D
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
f.  019 459 4612
tekniikka@hyvinkaa.fi
ymparisto@hyvinkaa.fi

Kartta Renton alueesta

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0