Sveitsin–Härkävehmaan alueen kaavoitus

EHDOTUS SVEITSIN–HÄRKÄVEHMAAN OSAYLEISKAAVAKSI

Ehdotus Sveitsin–Härkävehmaan osayleiskaavaksi on julkisesti nähtävillä 8.1.-9.2.2018 kaavoitusyksikössä Suutarinkatu 2 D, 3. kerros sekä internetsivuilla www.hyvinkaa.fi/kaavoitus.

Kunnan jäsenille ja osallisille varataan tilaisuus muistutuksen tekemiseen osayleiskaavaehdotuksesta (MRL 65 §, MRA 19 §). Kirjalliset muistutukset osoitetaan kaavoitusyksikölle ja ne tulee toimittaa 9.2.2018 klo 15.00 mennessä

 

  • postitse osoitteella Hyvinkään kaupunki / Tekninen keskus, PL 21, 05801 Hyvinkää tai
  • käyntiosoite Tekninen keskus, Suutarinkatu 2 D, 3. kerros tai
  • sähköpostitse osoitteella kirjaamo@hyvinkaa.fi.

 

Lisätiedot:

yleiskaavasuunnittelija Hannu Lindqvist 040 155 4275, etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi.

Hyvinkäällä 5.1.2018 kaupunginhallitus

 

Asemakaavan vireilletulo maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti

SVEITSIN–HÄRHKÄVEHMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaupunginhallituksen päätöksen 18.12.2017/ § 364 mukaisesti Hyvinkään kaupungin kaavoitusyksikössä on käynnistymässä asemakaavan muutoksen laatiminen, joka koskee Sveitsin–Härkävehmaan alueen eteläosan rakennuskortteleita 764, 768, 769, 773 ja 774 sekä niihin liittyviä lähialueita. Noin 26,5 ha:n suuruista suunnittelualuetta rajaavat mm. Aleksis Kiven katu ja Härkävehmaankatu.

Asemakaavan muuttamisen tavoitteena on tutkia mahdollisuus Sveitsin – Härkävehmaan maankäytön kehittämissuunnitelman toteuttamiseen sekä käynnissä olevan Sveitsin–Härkävehmaan osayleiskaavan ratkaisun tarkentamiseen siten, että Sveitsin aluetta kehitetään kokonaisvaltaisesti matkailukeskuksena sekä asuinrakentamisen alueena. Toimintojen sijoittamisen edellytykset tutkitaan mm. suhteessa luonnonsuojelualueen arvoihin sekä pohjaveden määrän ja laadun säilyttämistavoitteisiin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 8.1.2018 – 9.2.2018 Hyvinkään kaupungin kaavoitusyksikössä Suutarinkatu 2 D (3. krs) sekä internetsivuilla www.hyvinkaa.fi/kaavoitus.

Osallisilla on mahdollisuus antaa palautetta kaavamuutoksen suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä. Kirjallinen palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta osoitetaan kaavoitusyksikölle ja ne tulee toimittaa 9.2.2018 klo 15.00 mennessä

  • postitse osoitteella Hyvinkään kaupunki / Tekninen keskus, PL 21, 05801 Hyvinkää tai
  • käyntiosoite Tekninen keskus, Suutarinkatu 2 D, 3. kerros tai
  • sähköpostitse osoitteella kirjaamo@hyvinkaa.fi.

 

Lisätiedot:

kaava-arkkitehti Mika Ahonen, 040 155 4274, etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi.

Hyvinkäällä 5.1.2018 kaavoitus

 

YLEISÖTILAISUUS

Nähtävillä olevaa osayleiskaavaehdotusta sekä käynnistyvää asemakaavan muutosta esitellään yleisölle keskiviikkona 24.1.2018 klo 18.00-20.00 Sveitsin lukion ruokalassa, osoite Teerimäenkatu 2-4.

Päivitetty 5.1.2018 Tulosta

 Linkki kaupungin etusivulle

LANGUAGE 
In English
По-русски

  

Lähetä e-kortti

 

 

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 21 / Suutarinkatu 2 D
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
f.  019 459 4612
tekniikka@hyvinkaa.fi
ymparisto@hyvinkaa.fi

Kartta Renton alueesta

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0