Tekstin koko pieni teksti normaali teksti normaali teksti Pikahaku
Hyvinkää
Tiedonhaku ja tietokannat

Käytössäsi olevia tietokantoja

Erilaisten tietokantojen määrä verkossa on valtava. Jotkut ovat maksullisia, mutta esimerkiksi yleisten kirjastojen aineistotietokannat ovat vapaasti verkossa saatavilla. Allaolevasta listauksessa on lueteltu eräitä niistä. Lisäksi hyödyllisiä sivustoja tiedonhaussa ovat YKL:n luokitustiedot sisältävä verkko-YKL sekä YSA:n eli yleisen suomalaisen asiasanaston sisältävät VESA ja ONKI.

Kirjastojen kokoelmatietokantoja - Lehtiä - Hakuteokset - Lääketiede - Talous, viranomaiset, tilastot - Erikoisalojen tietokantoja - Tietoa eri maista

Kirjastojen kokoelmatietokantoja

Ratamo

Ratamo-kirjastojen tietokannasta löydät Hyvinkään, Riihimäen, Hausjärven ja Nurmijärven kirjastojen aineiston. Vapaasti käytössä 
Kirkes Kirkes-kirjastojen tietokannasta löydät Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan kirjastojen aineiston. Vapaasti käytössä
Lopen kirjasto  Sisältää Lopen kirjaston aineistot. Vapaasti käytössä

Nelli

 

Nelli on monihakupalvelu, johon on koottu alueen yleisten kirjastojen käytössä olevia tietokantoja ja muita verkkoaineistoja

Vapaasti käytössä

Apila

 
Aluetietokanta, joka sisältää Hyvinkään, Hausjärven ja Riihimäen aluetta käsitteleviä julkaisuja: kirjoja, lehtiartikkeleita, musiikkia ja www-sivuja. Vapaasti käytössä

Laurus

 

Laurea-ammattikorkeakoulun tietokanta.

Vapaasti käytössä

Helka

 

Helsingin yliopiston tietokanta. Kokeile myös verkkosivuston hakutoimintoa.

Vapaasti käytössä

Fennica

Suomen kansallisbibliografiaan on luetteloitu kaikki Suomessa painettu materiaali.

Vapaasti käytössä
Viola Suomen kansallisdiskografia ja nuottiaineiston kansallisbibliografia. Vapaasti käytössä

Frank 

Yhteishaku Suomen kirjastoista. Oletushakuna kaikki maakuntakirjastot. Hakua voi muuttaa sivun yläreunasta.

Vapaasti käytössä
Melinda  Yliopistokirjastojen yhteistietokanta, sisältää myös Eduskunnan kirjaston ja Varastokirjaston kokoelmat. Vapaasti käytössä
Finna Kansalliskirjaston ylläpitämä kirjastojen ja museoiden yhteinen verkkopalvelu, josta löytyy mm. kuvia, asiakirjoja, sanomalehtiä, tutkimuksia, videoita ja äänitallenteita. Vapaasti käytössä 

 

Lehtiä

Aleksi

Viitetietoja n. 300 kotimaisen aikakauslehden ja 15 sanomalehden artikkeleista. Aleksin lehtiluettelo.

Kirjastossa käytössä

Arto

Viitetietoja artikkeleista kotimaisissa julkaisusarjoissa ja aikakauslehdissä. Sisältää myös Elektra-tietokannan, jossa kokonaisia artikkeleita PDF-muodossa. Lisätietoja

Vapaasti käytössä

ePress

Suomalaisia sanomalehtiä näköispainoksina. Luettavisssa pääkirjaston lehtisalissa.

 Kirjastossa käytössä

Mediearkivet

Kokotekstiartikkeleita yli sadasta ruotsinkielisestä aikakaus- ja sanomalehdestä. Mukana on myös kotimainen Hufvudstadsbladet sekä kaikki Ruotsin suuret päivälehdet.

Vapaasti käytössä

Kansalliskirjaston
digitoidut aineistot

Sisältää historiallisen sanomalehtikirjaston (1771-1890) lisäksi laajan kokoelman digitoituja pienpainatteita, mm. teollisuushinnastoja Arabiasta Iittalaan. Lisätietoja.

Vapaasti käytössä
Kontentti

 

Varastokirjaston ylläpitämään Kontenttiin on digitoitu tiettyjen suomalaisten aikakauslehtien sisällysluetteloita, jotka ovat 15 vuotta vanhempia.  Tietokannan lehdet ovat Varastokirjaston kokoelmissa, joten haussa löytyvät artikkelit ovat kirjastojen tilattavissa. Vapaasti käytössä

YLEn lehtihuone

Kotimaisia ja ulkomaisia internetissä ilmestyviä lehtiä aiheittain. Vapaasti käytössä
DOAJ Directory of Open Access Journals – maksuttomien tieteellisten artikkelien hakutietokanta. Vapaasti käytössä
J-STAGE Japanilainen open-access -sivusto, joka sisältää sekä artikkeliviitteitä että suuren määrän tieteellisiä kokotekstiartikkeleita. Vapaasti käytössä

 

Hakuteokset, sanakirjat

Iso suomen kielioppi Iso suomen kielioppi -teoksen verkkoversio. Lisätietoja Vapaasti käytössä

Wikipedia– suomeksi
ja englanniksi

Jatkuvasti kasvava ja tarkentuva vapaan sisällön tietosanakirja. Lisätietoja

Vapaasti käytössä
Kaannos.com Ilmainen Internet-sanakirja. Vapaasti käytössä
Bab.la -Internet-sanakirja  Ilmainen Internet-sanakirja ja kieltenopiskelusivu.
Vapaasti käytössä
SUVI  Suomalaisen viittomakielen verkkosanakirja.
Vapaasti käytössä

 

Lääketiede

Suomen lääkärilehti Suomen Lääkäriliiton julkaisema viikoittain ilmestyvä lehti arkistoineen. Lisätietoja Kirjastossa käytössä
Medic MEDIC on kotimainen terveystieteellinen tietokanta, jota on tuotettu vuodesta 1978 alkaen. Medic-viitetietokantaa tuottaa Terveystieteiden keskuskirjasto Terkko. Kirjastossa käytössä
Terveyskirjasto

Lääkärikirjasto verkossa. Ajantasaisia ja luotettavia artikkeleja ja ohjeita terveydestä ja sairauksista jokaiselle suomalaiselle Duodecimilta. Lisätietoja

Vapaasti käytössä
PubMed Lääke- ja terveystieteiden sekä lähialojen kansainvälinen kirjallisuusviitetietokanta. Tuottajana US National Library of Medicine. Lisätietoja Vapaasti käytössä

 

Talous, viranomaiset, tilastot

Tilastokeskus Tilastokeskuksen sivuilla myös tilastopaketit Suomi lukuina ja maailma numeroina. Lisää tilastotietokantoja sekä tietoa tilastojen hyödyntämisestä löydät täältä. Vapaasti käytössä

Finlex

Valtion säädöstietopankki. Lisätietoja.

Vapaasti käytössä
ELKI
Eduskunnan kirjaston linkkitietokanta. Linkkejä eri maiden oikeudelliseen tietoon; lisäksi linkit aiheittain ja haku. Vapaasti käytössä

EUR-Lex

Euroopan Unionin lainsäädäntö. Vapaasti käytössä
Suomi.fi Julkishallinnon verkkopalveluiden yhteinen osoite. Lisätietoja. Vapaasti käytössä

 

Erikoisalojen tietokantoja

EEBO (Early English Books Online) - englanninkielistä kirjallisuutta kokotekstinä vuosilta 1470 - 1700 Kirjastossa käytössä
ECCO (Eighteenth Century Collection Online) - englanninkielistä kirjallisuutta kokotekstinä 1700-luvulta Kirjastossa käytössä
Project Gutenberg Kirjallisuutta useilla eri kielillä ja erilaisissa tiedostoformaateissa. Sisältää vanhempia teoksia, joiden taloudelliset tekijänoikeudet eivät enää ole voimassa. Vapaasti käytössä
EBSCO Hyvinkään kirjastossa tietokantoina ovat erityisesti yleisille kirjastoille suunnattu MasterFileElite sekä Library, Information Science & Technology Abstract Kirjastossa käytössä
ERIC Ilmainen kasvatustieteen tietokanta Vapaasti käytössä
RT-kortisto Rakennustieto-kortisto sisältää rakentamiseen liittyvät ohjeet ja säännöstöt. Suppeampi versio RT Netin sisällöstä. Kirjastossa käytössä

 

Tietoa eri maista

CIA - The World Factbook Perustietoa maailman maista. Vapaasti käytössä
CIMOn Maailmalle.net -palvelu Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn sivut. Vapaasti käytössä
Country briefings - Economist.com Talouslehden maaesittelyt. Vapaasti käytössä
FINPRO:n maaraportit Maaraportit ovat jatkuvapäivitteisiä markkina-analyysejä, jotka antavat olennaiset ja tuoreimmat tiedot kohdemaista Vapaasti käytössä

 

 Päivitetty  04.04.2014
Informaatikon vastaanotolla saat ohjeita ja neuvontaa opinnäytetyön tai koulutehtävän tiedonhakuun. Tarkemmat tiedot täältä

 

Kysy kirjastonhoitajalta on kirjastojen yhteinen verkkotietopalvelu.
Kts. vastaajakirjastot

 

Kysy.fi on Helsingin kaupunginkirjaston ylläpitämämä verkkotietopalvelu

 

Tiedonhaun palapeli
Tiedonhaun oppimateriaali